Kaplica sióstr Benedyktynek


Kaplica znajduje się za głównym ołtarzem kościoła w Lubomierzu. Ponieważ siostry benedyktynki nie miały wstępu do kościoła, na piętrze, po drugiej stronie ołtarza została zbudowana kaplica wyłącznie dla nich. Kaplicę z kościołem łączą drzwi z małym okienkiem, przez które siostry przyjmowały komunię świętą. Zwiedzanie:  Zwiedzanie z przewodnikiem w każdą sobotę za…

Czytaj całość...

Zbiór zabytkowych ornatów


Zbiór zabytkowych szat liturgicznych kościoła w Lubomierzu. Ekspozycja składa się z 50 ornatów, 13 kap, 2 welonów, ponad 70 stuł oraz bogato zdobione sztandary. Najstarsze ornaty pochodzą z 1550 a najmłodsze – z 1939 roku. Są prezentowane w niedostępnej na co dzień klasztornej części kościoła. Zwiedzanie:  Zwiedzanie z przewodnikiem w każdą…

Czytaj całość...

Kościół p.w. Św. Krzyża


Kościół p.w. Św. Krzyża przy ulicy Jeleniogórskiej we wschodniej części miasta. Budynek pochodzi z 1521, a w źródłach pisanych wzmiankowany jest po raz pierwszy w 1666. Przebudowany w XVIII w. i 1805. Jego budowa wiąże się z legendą o znalezieniu przez córkę burmistrza złotego krzyża, które miało miejsce w 1521 – kościół…

Czytaj całość...

Kaplica św. Trójcy


Neogotycka kaplica pod wezwaniem Świętej Trójcy zwana również Leśną Kapliczką znajduje się w południowej części miasta, przy drodze do wsi Chmieleń. Przy kaplicy znajduje się ostatnia stacja liczącej 700 metrów drogi krzyżowej prowadzącej przez pobliski las. Zwiedzanie:  Zwiedzanie możliwe bez ograniczeń o każdej porze. Obok kaplicy spory plac na którym można bezpłatnie zaparkować….

Czytaj całość...

Rokokowa grupa rzeźbiarska


Tzw „figura morowa” znajduje się na Placu Wolności, na przeciw głównego wejścia do ratusza. Upamiętnia 898 ofiar epidemii, która nawiedziła miasto w 1613 roku. Zespół składa się z ustawionej na kolumnie figury Matki Boskiej oraz czterech figur świętych w czterech narożnikach. Zwiedzanie:  Zwiedzanie możliwe bez ograniczeń o każdej porze. Zobacz na…

Czytaj całość...

Wystawa habitu


Ekspozycja zorganizowana dzięki zaangażowaniu miejscowej społeczności w jednym z pomieszczeń internatu szkolnego znajdującego się w zabudowaniach dawnego klasztoru Benedyktynek. Znajdują się tutaj oryginalne stroje zakonne przekazane przez zakony z całej Polski. Zwiedzanie:  Brak wyznaczonych godzin otwarcia. W miarę możliwości chęć zwiedzania zgłaszać telefonicznie: 757833154 Internat Zespołu Szkół Plac Kościelny 5, 59-623 Lubomierz Zobacz na…

Czytaj całość...

Droga Krzyżowa


Droga Krzyżowa w lubomierskim lesie składa się z 14 stacji-kapliczek przedstawiających mękę i śmierć Chrystusa. Powstały na początku XX wieku na terenie ówczesnych Niemiec jako wyraz pobożności mieszkańców Lubomierza. Znajduje się na południowym obrzeżu miasta, przy drodze do Chmielenia. Zwiedzanie:  Zwiedzanie możliwe bez ograniczeń o każdej porze. Przy pobliskiej kaplicy bezpłatny parking. Zobacz…

Czytaj całość...

Kościół pw. Wniebowzięcia NMP i św. Maternusa


Jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych budowli miasta. Sylwetkę kościoła i jego wieżę widać z odległości wielu kilometrów. ● W kościele znajdują się sprawne i do dzisiaj używane organy z 1797 roku. ● Na baldachimie kazalnicy stoi rzeźba przedstawiająca umieszczonego na globusie pelikana karmiącego pisklęta własną krwią. ● Po obu stronach ołtarza umieszczone zostały…

Czytaj całość...